Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information som direkt eller indirekt identifierar en fysisk person (t.ex. efternamn, förnamn, postadress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, etc.).

När samlas dina data?
Vi kan samla personuppgifter när du surfar på webbplatsen.
Syftet med behandlingen
Som en del av dina önskemål samlar vi in dina personuppgifter, vilket är nödvändigt för registrering, behandling och uppföljning av dina personuppgifter (särskilt efternamn, förnamn, e-postadress och telefonnummer). .).
Vi använder din data endast för att kunna kontakta dig.

Mottagare av personuppgifter
De personuppgifter som samlas in av oss är inte kända för tredje part (återförsäljare med vilka vi har ett partnerskap) utan ditt samtycke.

Data retention period
Dina personuppgifter hålls i 2 år från utgången av affärsrelationen eller sista kontakten. Däremot kan data lagras och arkiveras under längre tid än en laglig skyldighet.

Säkerhet och konfidentialitet av data
Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda, sekretess och säkerhet för dina personuppgifter och i enlighet med gällande lagbestämmelser.

Dina rättigheter
Du har rätt att komma åt, rätta till och ta bort dina personuppgifter, samlas in och behandlas av oss.

Du kan också utöva denna rätt genom att skicka ett mail till följande adress monauto-mobile.com 10-12 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon

Du kan vara intresserad av insamling och behandling av dina personuppgifter.